בס״ד

יש אומרים שכל חג מלמד אותנו פרט מסוים לגבי העולם הבא, זאת אומרת מלכות ה'. בפרשת "אמור" (ויקרא כ"ג) מופיעה רשימת כל החגים. ישנן מצוות רבות למשך חג המצות, כולל פסח. בי"ד בניסן מקריבים את קורבן הפסח. היום הראשון של חג המצות הוא ט"ו בניסן - הוא יום טוב. הביטוי "יום טוב" אינו מופיע בתנ"ך, מילה חלופית בתורה היא המילה שבת. לשבת יש שני פירושים, הראשון הוא פשוט היום השביעי בשבוע. הפירוש השני הוא יום טוב. במקרה של שמות ל"א,י"ג, כאשר הקב"ה אמר: "וְאַתָּה דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אַךְ אֶת-שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ ..." כוונת המילה "שבתותי" היא שני פירושי השבת גם יחד, היום השביעי ויום טוב. אחת ממצוות שבעת ימי חג המצות כתובה בפרשת

המילה היוונית לדג היא ἰχθύς. יש מסורת שאומרת שראשי התיבות שלה קשורים למשיח:

= Ἰησοῦs  = ישוע

Χ= Χριστοs = משיח

θ= θεοῦ = של אלוקים

Y= υἱοs = בן

Σ = σωτὴρ = מושיע

בפרשת בלק מסופר על מלך מואב (בלק) שראה את כל אשר עשה ישראל מיציאת מצרים. המלך בלק פחד מעם ישראל עד כדי כך שהוא ביקש מבלעם שהוא יקלל (ארר) את ישראל בשבילו. בלעם היה נביא וכתוב עליו, "כִּי... אֵת אֲשֶׁר-תְּבָרֵךְ מְבֹרָךְ וַאֲשֶׁר תָּאֹר יוּאָר". בלק שלח לבלעם מלאכים מכובדים, אך בלעם סירב בהתחלה לבקשתו של בלק. מאוחר יותר הסכים בלעם ללכת, אך כשפגש את המלך שבא לקראתו עדיין סירב בלעם לאמור,

PDUT footer scripture